Filters
Select location
Sort by
Turn off dark mode
Turn on dark mode
Language: English
About us

Seafood Restaurant

Zvejnieka dēls

Get Directions
4.3/5

756 people have been here

address

Kaļķu iela 2 Riga, Latvia

phone

Call Now 37167227505

hours

Permanently Closed

cuisine

Seafood

price rate

$$$$

specialties

Breakfast, Lunch, Dinner, Drinks, Coffee

services

  • Good For Groups
  • Outdoor Seating
  • Takes Reservations
  • Waiter Service
  • Walk-Ins Welcome

payment options

attire

Casual

about

pub

story

” Šajā klusajā zemes stūrī dzīvo stipra un sīksta ļaužu cilts” , tā par piejūras latviešiem saka Vilis Lācis. 1939. gadā pēc viņa romāna „ Zvejnieka Dēls” tiek uzņemta mākslas filma, kas atspoguļo dzīvi zvejniekciemos, zvejniekus, viņu priekus un nedienas, sūro un riska pilno ikdienu. Viena paaudze no otras manto darba rīkus, darba metodes un cerību reiz kļūt turīgākiem un neatkarīgākiem. Oskars ir zvejnieka dēls, kas cīnās par šiem ideāliem - ar gaišu prātu, stipru gribu, un ticību uz labāku rītdienu.

"Strong and tough people live in this quiet corner of the earth" Vilis Lacis says on coastal Latvians. In 1939, a feature film was made after his novel "Fisherman's Son", depicting life in fishing villages, fishermen, their joys and troubles, harsh and full of risk everyday life. One generation inherits tools from the other, working methods and hope to become wealthier and independent. Oscar is a fisherman's son, who is fighting for these ideals, with a bright mind, strong will and faith in a better tomorrow.

«В этом тихом уголке земли обитает сильное, заколенное рыбацкое племя», так говорит Вилис Лацис о латышах, живущих на приморье. В 1939 году по его роману «Сын рыбака» был снят художественный фильм, который отображает жизнь в рыбачьих поселках, рыбаков, их беды и радости, их суровые и полные риска будни. Из поколения в поколение передаются рабочие инструменты, методы работы и надежда однажды стать зажиточными и независимыми. Оскар – сын рыбака, который борется за эти идеалы – здравомыслящий, с сильной волей и верой в светлое будущее.

Home
Turn off dark mode
Turn on dark mode
Language: English
About us