Filters
Select location
Sort by
Turn off dark mode
Turn on dark mode
Language: English
About us

Karaoke, Performance & Event Venue, Bar

Thằng Bờm Quán

Get Directions

323 people have been here

address

113 trần não quận 2 Ho Chi Minh City, Vietnam

phone

Call Now 0909919336

hours

16:00 - 22:30

cuisine

Vietnamese

price rate

$$$$

specialties

Drinks, Coffee

services

  • Catering
  • Good For Groups
  • Good For Kids
  • Outdoor Seating
  • Waiter Service

payment options

parking

Street parking, Valet parking

about

Cùng đến cùng thưởng thức

story

Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi xâu bò viên chiên
Không lẽ ăn mỗi đồ chiên?
Phú ông xin đổi sầu riêng bơ xoài
Thằng Bờm thích chí cười quài
Đã vào đến quán no rồi mới ra ^^

Home
Turn off dark mode
Turn on dark mode
Language: English
About us