Filters
Select location
Sort by
Turn off dark mode
Turn on dark mode
Language: English
About us

Bubble Tea Shop, Restaurant, Coffee Shop

Royaltea Hải Phòng

Get Directions

4732 people have been here

address

125 Trần Phú Haiphong, Vietnam

hours

Open Now
09:00 - 23:00

price rate

$$$$

payment options

about

Royaltea Hải Phòng thuộc hệ thống Royaltea Vietnam by Hongkong. Nổi bật với dòng trà kèm kem cheese. Bên cạnh đó còn có các loại trà trái cây với trái cây tươi. Một trải nghiệm mới và thú vị với trà!

story

Royaltea Hải Phòng thuộc hệ thống Royaltea Vietnam by Hongkong. Nổi bật với dòng trà kèm kem cheese. Bên cạnh đó còn có các loại trà trái cây với trái cây tươi. Một trải nghiệm mới và thú vị với trà!

Home
Turn off dark mode
Turn on dark mode
Language: English
About us